Deyap Deniz Yapı

VCI NEDİR ?

İster iç mekanda isterse dış mekanda kullanılan bütün korozyon önleyici VCI® ürünlerinin çalışma prensibi aynıdır : yaydıkları korozyon önleyici buhar ile metalleri korozyondan korurlar.

Koruma süreci, buharın metal yüzeyle buluşup yoğunlaşarak, bunun üzerinde mikro-kristallerden oluşan ince bir tabaka oluşturmasıyla başlar. Koruyucu iyonlar metal yüzeyler tarafından emilir ve metal ile bir elektrolit arasında bağlantı kurulmasını engelleyici ince bir molekül tabakasının oluşmasını sağlar. Görünmez bir monomoleküler tabakanın varlığı, metalin önemli özelliklerinden hiçbirinin ortadan kalkmasına neden olmaz; bu, iletkenlik, manyetik geçirgenlik ya da boyut toleransının çok önemli olduğu en hassas elektronik uygulamalar için ve en ufak sapmaların arızaya yol açabileceği durumlar için bile geçerlidir.

VCI ürünlerinin etkili olabilmesi için doğrudan uygulanmalarına gerek yoktur; onlar korumayı “buharlaşma” yoluyla sağlarlar. VCI ürünleri yoğunlaşır ve bütün metal yüzeyler tarafından emilirler; bunlara ulaşılması en zor ve girintili bölgeler de dahildir.Makul sınırlar içinde, VCI ürünü kendini tekrar tekrar yenileyen bir koruma sağlar.

VCI NASIL KORUR ?

     Vci nasıl korunur 1
     Vci nasıl korunur 2
     Vci nasıl korunur 3
     Vci nasıl korunur 4
     Vci nasıl korunur 5

VCI AMBALAJ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Metal yüzeyi temiz olmalıdır
Korozyon oluşturan nedenlerden olabildiğince kaçınılmalıdır.
Ürün etrafında VCI buharlarını koruyacak ortam sağlanmalıdır.
Ürün çevresinde VCI atmosferi oluşturulmalıdır.
Ambalaj içinde VCI buharının hızlı yayılması sağlanmalıdır.
Büyük ambalajlarda, gerekiyorsa ambalaj içine takviye VCI yerleştirilmelidir.
VCI ile metal arasında, buhar yayılımını engelleyecek hiçbir şey olmamalıdır.
Ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Ambalajlama sonrası koliler büyük ısı farklılıkları ile karşılaşmamalıdır.